Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU

9. klasse - brobygning EUD og EUX Business, Handelsskolen

Formål:

EUD og EUX Business er erhvervsuddannelser for dig, som gerne vil arbejde i en butik, i en handelsvirksomhed, hvor du handler med andre virksomheder, eller på et kontor. Hvis du vælger EUD Business, kan du efter Grundforløb 1 og Grundforløb 2 komme i lære inden for butik eller handel og sælge alt lige fra tøj, sko, fødevarer, skønhedsprodukter, biler, elektronik og meget mere. Hvis du vælger EUX Business, skal du efter Grundforløb 1 og Grundforløb 2 fortsætte på Studieåret, hvor du får fag på gymnasiale niveauer. Du kan efter studieåret komme i lære både inden for butik, handel og kontor, hvilket vil sige, at du også kan arbejde inden for revision, ejendomshandel, økonomi, administration, lægesekretær og meget mere. Fagene på gymnasialt niveau betyder, at du senere kan vælge en videregående uddan-nelse, som f.eks. politibetjent, pædagog, finansøkonom og lærer.

Indhold:

Hvis du vælger brobygning på EUD og EUX Business, vil du blive præsenteret for uddannelsen og du vil blive vist rundt på skolen. Du vil møde både lærere og elever, som går på skolen. Eleverne vil fortælle om dagligdagen på skolen, og om de mange ting, som sker ud over den daglige undervisning, f.eks. Dragebådsregatta, studieture, spændende oplæg for alle elever, projekter i samarbejde med rigtige virksomheder, fredagscafeer, fester og meget mere. Du vil komme til at arbejde med en virksomhedscase og komme på virksomhedsbesøg. Efterfølgende skal du arbejde med opgaver i de forskellige fag. Du får på den måde mulighed for at møde nye fag fra uddannelsen, f.eks. erhvervsøkonomi, It og afsætning. Du vil få en god mulighed for at fornemme, hvordan det er at gå på EUD og EUX Business.

Arbejdsform:

Ud over at møde elever, som går på uddannelsen, vil du møde klasseundervisning med skolens lærere, samt gruppearbejde.

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19