Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
Business to business (handel)

Business to business (handel)

Handelsuddannelsen med specialer er en uddannelse inden for salg, service, logistik og indkøb.

Tager du Handelsuddannelsen med specialer lærer du alt det grundlæggende om handel mellem virksomheder at kende. 

Dit fremtidige job bliver at være bindeleddet mellem din virksomhed og leverandørerne, mellemhandlerne og kunderne. Derfor skal du lære om alt lige fra salg til forsendelse.

Uddannelsens opbygning

Handelsuddannelsen består af tre dele:

  • Grundforløb 1 (Start her, hvis du kommer lige fra 9. eller 10. klasse).
  • Grundforløb 2 (Start her, hvis har en studentereksamen eller det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse).
  • Et hovedforløb*

Din uddannelse, alder og erfaring afgør, om du skal starte på grundforløb 1 eller 2.

Model over uddannelsen til handelsassistent

 

 

*Vi udbyder ikke hovedforløbet i Thisted og Nykøbing.

Tag din handelsuddannelse som EUX Business

Du kan tage din handelsuddannelse som eux, hvis du gerne vil kombinere din erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Når du tager din handelsuddannelse som eux, får du samme muligheder for videreuddannelse som elever med en hf.

Mere info om EUX Business

Optagelseskrav

For at blive optaget på handelsuddannelsen skal du have mindst 02 i karaktergennemsnit i dansk og matematik fra grundskolens afgangsprøve.

  • Kommer du lige fra 9. eller 10. klasse, skal du også være erklæret uddannelsesparat.
  • Har du en studentereksamen, er den også adgangsgivende
  • Har du en underskrevet uddannelsesaftale, er den også adgangsgivende.

Læs mere om optagelseskrav

Sådan søger du om optagelse

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller er det under et år siden, at du tog din afgangseksamen fra grundskolen, skal du søge om optagelse på optagelse.dk, og du skal starte på grundforløb 1.
  • Har du en studentereksamen, eller er det mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse på optagelse.dk, og du skal starte på grundforløb 2.
  • Er du er fyldt 25 år, skal du kontakte os på tlf. 99 19 19 19.
Elsebeth Overgaard
Elsebeth Overgaard
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 96

Sigurd Skovborg
Sigurd Skovborg
Lære- og praktikpladskoordinator
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 70

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19