Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
Butik og e-handel (detail)

Butik og e-handel (detail)

Butiksuddannelsen er for dig der vil arbejde i butik og med dekoration

Når du har gennemført din butiksuddannelse, bliver du uddannet til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør.

Alt efter hvilken profil, du vælger i løbet af din uddannelse, vil du komme til at arbejde med: 

 • Kundeekspedition
 • Vareeksponering
 • Indkøb
 • Vareregistrering
 • Markedsføring
 • Økonomi
 • Dekoration

Uddannelsens opbygning

Butiksuddannelsen består af:

 • Grundforløb 1 (Start her hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse).
 • Grundforløb 2  (Start her hvis du har en studentereksamen eller det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse).
 • Et hovedforløb*

Model over uddannelsen til salgsassistent

 *Vi udbyder hovedforløbet i Thisted.

Du kan tage din butiks-/detailhandelsuddannelse som EUX, hvis du gerne vil kombinere din erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Når du tager din handelsuddannelse som eux, får du samme muligheder for videreuddannelse som elever med en hf.

Læs mere om EUX Business

Optagelseskrav

For at blive optaget på handelsuddannelsen skal du have mindst 02 i karaktergennemsnit i dansk og matematik fra grundskolens afgangsprøve.

 • Kommer du lige fra 9. eller 10. klasse, skal du også være erklæret uddannelsesparat.
 • Har du en studentereksamen, er den også adgangsgivende
 • Har du en underskrevet uddannelsesaftale, er den også adgangsgivende.

Læs mere om optagelseskrav

Sådan søger du om optagelse

 • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller er det under et år siden, at du tog din afgangseksamen fra grundskolen, skal du søge om optagelse på optagelse.dk, og du skal starte på grundforløb 1.
 • Har du en studentereksamen, skal du søge om optagelse på optagelse.dk, og du skal starte på grundforløb 2.
 • Er du er fyldt 25 år eller det er mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du kontakte os på tlf. 99 19 19 19.
Elsebeth Overgaard
Elsebeth Overgaard
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 96

Sigurd Skovborg
Sigurd Skovborg
Lære- og praktikpladskoordinator
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 70

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19