Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
EUX Business

EUX Business

Hvis du er god faglig og gerne vil have flere boglige fag - måske fordi du gerne vil læse videre, så er eux business en mulighed.

Hvis du er målrettet og har lyst til at kombinere din uddannelse med boglige fag på gymnasialt niveau - måske fordi du gerne vil læse videre, så kan EUX Business være en mulighed.

Hvad er EUX Business?

EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du har fag på gymnasialt niveau. Det betyder, at du får en erhvervsuddannelse med studiekompetence, som giver adgang til at fortsætte på flere videregående uddannelser.

Uddannelsens opbygning

EUX Business tager 4 år og består af et grundforløb, et studiekompetencegivende år og et hovedforløb*. 

  • Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1, hvor du skal vælge fagretning.
  • Er du fyldt 25 år, starter du direkte på grundforløb 2.
  • Er du under 25 år, og er det mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, starter du direkte på grundforløb 2.

Når du har bestået grundforløb 2, fortsætter du på det studieforberedende år.

*Hovedforløbet udbydes ikke på EUD og EUX Business i Thisted eller Nykøbing.

Fag på EUX Business

Ud over fagene, der handler om din butiksuddannelse, skal du have flere gymnasiale fag i løbet af din EUX.

  • Gymnasiale fag på 1. år: Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk C, Erhvervsøkonomi C, Organisation C, Matematik C, IT C, Afsætning C og Erhvervsfag.
  • Gymnasiale fag på 2. år: Dansk A, Virksomhedsøkonomi B, IT B, Engelsk A og valgfagene Tysk C og Afsætning B.

Du skal også lave en større skriftlig opgave samt gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor flere af dine fag skal indgå. Du får mere info om opgaverne, når du starter.

Optagelse på EUX Business

Optagelseskravene til EUX er de samme, som hvis du vil tage din butikssuddannelse som en almindelige erhvervsuddannelse. 

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse på optagelse.dk. Marker, at du gerne vil tage din uddannelse som en eux.
  • Er du under 25 år, eller er det mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse på optagelse.dk. Marker, at du gerne vil tage din uddannelse som en eux.
  • Er du fyldt 25 år, skal du ringe på tlf. 99 19 19 19

Videreuddannelse efter EUX Business

Med en EUX Business har du flere muligheder for at læse videre, hvis du har lyst. Du kan se, hvilke uddannelser du kan vælge på hjemmesiden mereuddannelse.dk.

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19