Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
Optagelsesprøve

Optagelsesprøve

Her finder du informationerne om optagelseskrav og optagelsesprøverne.

Optagelseskrav 

Du skal have opnået 02 i hhv. dansk- og matematikafgangsprøverne i 9. eller 10. klasse eller ved prøver på tilsvarende niveau eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder.

Hvis du ikke lever op til optagelseskravene

Lever du ikke op til adgangskravene kan du:

 • Opkvalificere dig i matematik og dansk, inden du starter på din ønskede erhvervsuddannelse. Du kan opkvalificere dig på forskellige måder, alt efter din alder, men produktionsskole eller VUC kan være en mulighed. Hvis du er under 25 år, kan du kontakte din UU-vejleder for at få vejledning.
   
 • Vælge at gå til optagelsesprøve på EUC Nordvest i dansk og/eller matematik og møde til en efterfølgende samtale med en vejleder på EUC Nordvest. Til samtalen vurderer vejlederen, om du fagligt lever op til optagelseskravet (den/de relevante prøver skal bestås), og om du fagligt, personligt og socialt er klar til at kunne gennemføre den ønskede uddannelse.

Om optagelsesprøven

Du har kun adgang til optagelsesprøve, hvis du har tilmeldt dig en uddannelse hos EUC Nordvest via optagelse.dk.

Optagelsesprøver:

Januar 2020:

 • Dansk: 7. januar 2020 kl. 14-16*
 • Matematik: 8. januar 2020 kl. 14-16*

* Med forbehold for ændringer.

OBS.: Alle prøver foregår på EUC Nordvest i Thisted - det gælder også for dig, der skal starte i Nykøbing Mors.

Optagelsesprøven er en landsdækkende prøve, der skal afprøve, om du har det krævede niveau i dansk og matematik for at kunne optages på en erhvervsuddannelse.

Du må medbringe hjælpemidler til prøverne, men du må ikke benytte internet eller kommunikere med andre undervejs i prøven.

Du kan bestille et vejledende prøvesæt hos vores studie-administration, (Det er ikke disse opgavesæt, du skal besvare på prøvedagen).

Hvad skal jeg medbringe til prøven?

Danskprøven

 • Skriveredskaber
 • Evt. andre ønskede hjælpemidler
 • Evt. mad og drikke

Matematikprøven

 • Alle hjælpemidler er til rådighed – (internet og kommunikation er IKKE tilladt).
 • Lommeregner med de 4 regningsarter og kvadratrod (telefon må ikke benyttes som lommeregner)
 • Lineal, vinkelmåler, skriveredskaber
 • Evt. mad og drikke

Hvad er ikke tilladt under prøven?

 • Internet og kommunikation er IKKE tilladt.
 • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at forlade lokalet, mens prøven er i gang. Der er ikke mulighed for at ryge i prøvetiden.
 • Øvrige regler vil der blive informeret om til prøven.

Begrænset antal forsøg

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du har to, undtagelsesvist tre forsøg, til at gå til optagelsesprøve på en erhvervsskole. Herefter har du ikke længere mulighed for dette – heller ikke hvis du senere ønsker at blive optaget på en anden uddannelse.

Om samtalen

Samtalen foregår med en vejleder og indgår i en samlet vurdering af, om du lever op til optagelseskravene.

Ved samtalen vil vejleder bl.a. spørge ind til: 

 • Motivation for uddannelsen og lyst til læring
 • Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en erhvervsuddannelse
 • Selvstændighed og ansvarlighed
 • Mødestabilitet
 • Samarbejdsevner
 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
 • Dit faglige niveau inden for de fag, der indgår på din ønskede uddannelse
Elsebeth Overgaard
Elsebeth Overgaard
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 96

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19