Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
Fagretninger

Fagretninger

Når du starter på en erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse, starter du på et grundforløb. Grundforløbet er bygget op af to dele: Grundforløb 1 (20 uger) og grundforløb 2 (20 uger). 

Starter du på grundforløb 1 skal du vælge en fagretning (hovedområde: Kontor, handel og forretningsservice).

  • Butik og E-handel
  • Business to business
  • EUX Business

Hvad er en fagretning?

En fagretning er et miks af flere fag. Fagretningen skal give dig indsigt i flere forskellige brancher, erhverv og praktikpladser i løbet af grundforløb 1.

Målet er, at du efter grundforløb 1 er klar til at vælge uddannelse. Dit valg af fagretning har altså ikke betydning for dit valg af uddannelse.

Hvornår skal du vælge fagretning?

Du skal vælge en fagretning, når du søger om optagelse på optagelse.dk.

Vælg din fagretning som eux

Alle fagretninger kan vælges som eux. Vælger du at tage din fagretning som eux, får du 3 fag på C-niveau på grundforløb 1 og kan bagefter fortsætte med din eux på en af de merkantile uddannelser.

NB: Vær opmærksom på, at Kontoruddannelsen kun kan tages som eux.

Det lærer du

På fagretningen på grundforløb 1 skal du bl.a.:

  • Lære flere brancher at kende
  • Arbejde med hvad det vil sige at være på en arbejdsplads
  • Arbejde med hvordan du søger en praktikplads
  • Lære hvilke forventninger erhvervslivet har til dig som elev

Undervisingen på alle fagretningerne er projektorienteret, tværfaglig og helhedsorienteret.

-  Læs her lokal undervisningsplan for grundforløb 1 Business

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19