Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
Kontor

Kontor

Kontoruddannelsen med specialer er en uddannelse inden for administration, revision og økonomi. Uddannelsen udbydes kun som EUX Business.

Med en kontoruddannelse åbner der sig en bred vifte af jobmuligheder. Du vil lære om kundekontakt og kundeservice, hvordan du bruger relevante IT-programmer til at løse de daglige opgaver og om databaser. Alt sammen så du kan løse opgaver som informationssøgning, økonomi, markedsføring og kundehenvendelser i private eller offentlige virksomheder.

Du kan bl.a. blive kontorelev inden for økonomi, revision, spedition og shipping, administration, offentlig administration, eller du kan blive lægesekretær eller advokatsekretær.

Du kan også vælge at læse videre.

Kontor - en EUX Business uddannelse

Kontoruddannelsen udbydes kun som EUX Business. Det betyder, at du skal have fag på gymnasialt niveau i løbet af din uddannelse og at uddannelsen derved både giver adgang til at læse videre og til at gå i lære efter grundforløb 2. 

Læs mere om EUX Business

Uddannelsens opbygning

Kontoruddannelsen tager 4 år og består af 4 dele:

  • Grundforløb 1 (Start her hvis du kommer lige fra 9. eller 10. klasse)
  • Grundforløb 2 (Start her, hvis du har en studentereksamen, eller det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse).
  • Et studiekompetencegivende år
  • 2 års hovedforløb*

Model over uddannelsen til kontorassistent

*Vi udbyder hovedforløbet i Thisted.

Optagelseskrav

For at blive optaget på kontoruddannelsen skal du have mindst 02 i karaktergennemsnit i dansk og matematik fra grundskolens afgangsprøve.

  • Kommer du lige fra 9. eller 10. klasse, skal du også være erklæret uddannelsesparat.
  • Har du en studentereksamen, er den også adgangsgivende
  • Har du en underskrevet uddannelsesaftale, er den også adgangsgivende.

Læs mere om optagelseskrav

Sådan søger du om optagelse

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller er det under et år siden, at du tog din afgangseksamen fra grundskolen, skal du søge om optagelse på optagelse.dk, og du skal starte på grundforløb 1. 
  • Har du en studentereksamen, skal du kontakte Stifinderen på tlf. 30106596
  • Er du er fyldt 25 år, eller det er mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du kontakte os på tlf. 99 19 19 19.
Elsebeth Overgaard
Elsebeth Overgaard
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 96

Sigurd Skovborg
Sigurd Skovborg
Lære- og praktikpladskoordinator
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 70

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19