Vælg din uddannelse
EUD og EUX Business
MENU
Open Learning

Open Learning

Uddannelser i Open Learning er individuelt tilrettelagte forløb for dig, der vil have en praktikplads eller opkvalificeres inden for handel, kontor eller detail.

I Open Learning kan du:

  • Tage en uddannelse for studenter, som er et grundforløb for dig, der har en gymnasial uddannelse (stx, htx og hf).
  • Tage 5 ugers uddannelsesspecifikt fag, hvis du har en hhx.
  • Opkvalificere dig inden for det merkantile område, hvis du mangler enkelte fag for at have gennemført en merkantil uddannelse. 

Open Learning er tilpasset efter dine behov, ønsker, mål og erfaring, og derfor varierer længden af forløbet fra person til person. Dette og meget andet fastlægger vi under optagelsessamtalen

Uddannelser i Open Learning

Open Learning er for dig der:

  • Vil have en uddannelse for studenter.
  • Vil have enkeltfag, fordi du har afbrudt en uddannelse, er ufaglært og vil i gang med en uddannelse eller vil have opkvalificeret enkelte fag på højere niveauer.
  • Skal opkvalificeres med henblik på at starte på en EUX.
  • Vil have undervisning i forbindelse med Ny Mesterlære.
  • Vil have en EUV - blive faglært, hvis du har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for handel, kontor eller detail. 

Se vores folder Open Learning

 

Faktaboks

Varighed 

10 uger for EUDS

Varigheden for andre varierer alt efter behov og sammensætningen af fag.


Optagelse

Optagelse sker via samtaler.


Økonomi

SU-berretiget (Dog ikke ved enkeltfag).

Er du ledig, skal du kontakte jobcenteret mhp. afklaring af økonomi.

 

 

Elsebeth Overgaard
Elsebeth Overgaard
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 96

Sigurd Skovborg
Sigurd Skovborg
Lære- og praktikpladskoordinator
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 70

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19