Vælg din afdeling
EUD og EUX Business
MENU
Har du mødt Jane fra vores nye Stifinder-team?

Har du mødt Jane fra vores nye Stifinder-team?

 Hvis ikke, kan du her læse lidt om hvem Jane er

Jeg har været ansat på EUC Nordvest siden maj 2017. Her arbejder jeg primært med vejledning på de tekniske erhvervsuddannelser og efteruddannelse for voksne.

Jeg er oprindelig uddannet teknisk assistent og har 11 års erfaring fra et rådgivende ingeniørfirma. I 2003 blev min mand og jeg ansat som forstanderpar på en efterskole. Her startede jeg mit arbejde som vejleder af unge, hvilket jeg siden er blevet så optaget af, at jeg har uddannet mig med en diplomuddannelse i studie-, erhvervs- og karrierevejledning.

Jeg brænder for at finde "jeg-vil-knappen" for ejerskab og empowerment, så man motiveres til selv at tage ansvar over uddannelse og fremtid.

Jeg er et sportsmenneske hvor gymnastikken især har fyldt en del. Sport betyder meget for mig. Derfor tager jeg gerne løbeskoene på eller pakker golftasken, når jeg holder fri.

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder
Stifinderen
Mobil: 30106551

Om os

EUD OG EUX Business udbyder merkantile erhvervsuddannelser inden for butik, handel, kontor og finans.
Vi er en skole med nærvær, projektorienteret undervisning, fællesskab og fokuserer på det praksisnære.

Kontakt

EUD og EUX Business
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19