Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
EUX

EUX

Hvis du er målrettet og gerne vil have en uddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse, så er eux et godt valg.

Hvad er EUX?

EUX er en erhvervsuddannelse, hvor du har fag på gymnasialt niveau. Det betyder, at du får en erhvervsuddannelse med studiekompetence, som giver dig adgang til at fortsætte på flere videregående uddannelser.

Uddannelsens opbygning

EUX er en erhvervsuddannelse, og derfor består den af et grundforløb og et hovedforløb. 

  • Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1, hvor du skal vælge fagretning.
  • Er du fyldt 25 år, starter du direkte på grundforløb 2.
  • Er du under og er det mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, starter du direkte på grundforløb 2.

Når du har bestået grundforløb 2 og fundet en praktikvirksomhed eller fået en skolepraktik, så fortsætter du på dit hovedforløb.

EUX uddannelser på Auto

Du kan tage følgende uddannelser som EUX:

  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Lastvognsmekaniker
  • Personvognsmekaniker

Fag på EUX

På EUX skal du have gymnasiale fag på A, B og C niveau. 

Du skal også lave en større skriftlig opgave samt gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor flere af dine fag skal indgå. Du får mere info om opgaverne, når du starter på din uddannelse.

Optagelse på EUX

Sådan søger du om optagelse på EUX:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse på optagelse.dk. Du skal markere, at du gerne vil tage din uddannelse som en EUX.
  • Er du under 25 år og er det mere end et år siden, at du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du søge om optagelse på optagelse.dk. Du skal markere, at du gerne vil tage din uddannelse som en EUX.
  • Er du fyldt 25 år, skal du ringe på tlf. 99 19 19 19

Se om du opfylder adgangskravene

Kent Kjær Urup Hansen
Kent Kjær Urup Hansen
Uddannelseschef
Teknisk Gymnasium Thisted
Tlf: 99 19 19 19

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 51

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19