Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Fagretning

Fagretning

Fagretningen giver dig mulighed for at snuse til flere fagområder, før du beslutter dig for, hvilken uddannelse du vil begynde på.


Metal og teknologi er en del af hovedområdet
Teknologi, byggeri og transport.

Når du starter på en erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse (eller senest et år efter), starter du på grundforløb 1 (20 uger), og derefter skal du videre på grundforløb 2 (20 uger). 

Når du søger om optagelse, skal du vælge en fagretning.

Hvad er en fagretning?

En fagretning er en blanding af flere fag, som skal give dig viden om forskellige brancher, erhverv og praktikpladser.

Den fagretning du vælger, har ikke betydning for dit endelige valg af uddannelse. Målet er, at du efter grundforløb 1 er klar til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil starte på.

Hvornår skal du vælge fagretning?

Du skal vælge en fagretning, når du søger om optagelse på optagelse.dk. 

Fagretningen på Metal og teknologi

På Metal og teknologi hedder fagretningen Metal og teknologi. 

Hvis du gerne vil have flere boglige fag, kan du kan vælge at tage din fagretning som eux. Det betyder, at du får 3 fag på C-niveau på grundforløb 1. Bagefter kan du fortsætte med din eux på en af følgende uddannelser: EUX smed, EUX industritekniker eller EUX værktøjsmager.

Ønsker du at fortsætte på en EUX, der ikke hører under Metal og teknologi, så er det også en mulighed.

Det lærer du

På grundforløb 1 skal du bl.a.:

  • Høre om andre uddannelser inden for metal og teknologi
  • Lære noget om, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads
  • Lære hvordan du søger en praktikplads
  • Høre om hvilke forventninger erhvervslivet har til dig som elev

Undervisningen er både praktisk og teoretisk.

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 51

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19