Vælg din afdeling
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Lærepladsgaranti for smede og industriteknikere

Lærepladsgaranti for smede og industriteknikere

EUC Nordvest har indgået et samarbejde med brancheforeningen ’Industrisamarbejdet’, der skal understøtte arbejdet med at sikre, at alle kommende erhvervsskoleelever på EUC Nordvests smede- og industriteknikeruddannelser kan få en læreplads.

Metal- og maskinindustrien står stærkt i Danmark. Men som for mange andre brancher, der er afhængig af faglært arbejdskraft, truer mørke skyer i horisonten. Én af de største hindringer for at fastholde den gode udvikling og sikre fortsat vækst er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Faglært arbejdskraft er blevet en mangelvare, og flere og flere virksomheder oplever, at de må takke nej til ordrer, da de ikke har bemandingen til at kunne tage alle opgaver ind.

  • Metal- og maskinindustrien er en uhyre spændende og produktiv branche med gode jobudsigter, og sådan skulle det gerne være i mange år fremover. Det er derfor helt afgørende, at vi får synliggjort for endnu flere unge, at her er en branche, hvor de har mulighed for at få et spændende og alsidigt job, hvor de kan arbejde med automatisering, digitalisering og højværdiprodukter, og hvor fremtidsudsigterne ser ualmindeligt gode ud. Skal vi lykkes med at få det budskab ud over rampen, og få de unge til at opleve uddannelserne inden for metal- og maskinindustrien som værende attraktive, er det helt afgørende, at vi også kan sikre de unge, at der er en læreplads til dem. Derfor er det også særdeles glædeligt, at vi med Industrisamarbejdets lærlingeindsats nu kan gå ud og garantere de kommende elever en praktikplads inden for branchen, lyder det fra Klaus Hedegaard, der er Lære- og praktikpladskoordinator i EUC Nordvests vejlederteam ’Stifinderen’.

En gensidig aftale

Hvis de kommende smede- og industriteknikerelever på EUC Nordvest ønsker at gøre brug af praktikpladsgarantien, er de selv forpligtigede til at være aktivt lærepladssøgende, de skal indvillige i en vis transporttid til lærepladsen samt i yderste konsekvens være villige til at flytte for den rette læreplads. Lever eleverne op til disse krav, men alligevel ikke kan finde en læreplads, træder Industrisamarbejdet til og skaffer en læreplads blandt foreningens ca. 1.750 medlemsvirksomheder.

  • At vi har valgt at indgå en samarbejdsaftale med Industrisamarbejdet betyder ikke, at vi smider tøjlerne. Tværtimod. Som skole vil vi fortsat understøtte elevernes lærepladssøgning, ligesom vi vil arbejde ufortrødent videre med at vedligeholde eksisterende og skabe nye, gode relationer til de lokale erhvervsvirksomheder, så vi kan få etableret endnu flere lokale uddannelsesaftaler. Det er jo en Win-Win. De unge har brug for lærepladsen, og virksomhederne har brug for faglærte, så det giver ganske god mening, at man som virksomhed og aftager af faglært arbejdskraft også bidrager til uddannelsen af nye faglærte, så man sikrer, at der hele tiden tilføres nye kompetente kræfter til markedet, slutter Klaus Hedegaard.

Klaus Hedegaard

Tirsdag d. 7. august er der studiestart for nye Grundforløb 2-elever, og Klaus og kollegaerne i Stifinder-teamet håber på, at den gode nyhed om lærepladsgaranti for smede og industriteknikere vil bidrage til, at endnu flere får lyst til at starte på GF2 til august.

Af Sonja Gravesen den 25-05-2018

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19