Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglement gældende for alle elever på de tekniske erhvervsuddannelser.

På de tekniske erhvervsuddannelser vil vi rigtig gerne skabe et godt læringsmiljø præget af ro, orden og gensidig respekt. Derfor har vi lavet et sæt regler, som vi alle er fælles om at rette os efter:

 • Du har mødepligt og skal møde til tiden.
 • Du registreres som fraværende, hvis du kommer for sent eller uden gyldig grund forlader undervisningen. Hyppig overtrædelse udløser samtale med kontaktlæreren. 
 • Du skal møde velforberedt og medbringe bøger/overholde frister.
 • Hvis det ikke er tilfældet, vil du kunne se det på dine karakterer.
 • Du skal vise andre respekt, høre efter når kammeraterne taler/fremlægger.
 • I skal tale med og til hinanden, ikke om hinanden.
 • Du skal tale pænt til dine kammerater.
 • Du skal hjælpe med at holde opryddet – både i klassen og i fællesarealer.
 • Du må ikke sidde med benene på borde og stole.
 • Vi forventer, at du er engageret og positiv. Du har selv valgt at komme!
 • Du skal deltage aktivt i undervisningen. Stille spørgsmål, besvare spørgsmål osv.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede i taskerne i undervisningen.
 • Du må heller ikke bruge mobiltelefon, når der laves gruppearbejde eller arbejdes i fællesområderne. Ved overtrædelse afleveres telefonen i administrationen og kan først hentes efter skoletid.
 • Der skal være ro i klassen.
 • Vis respekt for foredragsholdere og gæstelærere - vis interesse, vær stille og tag notater!
 • Studiecenteret er beregnet til studierelevant arbejde.

Fravær og adfærd

Der er mødepligt til undervisningen. Fraværsreglerne står nærmere beskrevet i vores lokale undervisningsplan.
Vores holdning til fravær er, at vi skal tage individuelle hensyn og beslutninger i forhold til elever med højt fravær og eventuelle adfærdsmæssige problemer. Vi skal være rummelige, men også stille krav.

Vi fokuserer på elevens potentiale og holdninger.

 

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19