Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Er du den, der elsker at reparere din computer, din telefon eller fjernsynet?

På elektronik- og svagstrømsuddannelsen lærer du, hvordan man fremstiller og reparerer elektronisk udstyr. Det kan f.eks. være tv, computer, telefoner eller udstyr brugt i industrien og på hospitaler.

Derfor skal du selvfølgelig lære en del om, de måleinstrumenter som du skal bruge i dit arbejde. Men du skal også lære om:

  • Den teknik, der ligger bag elektronisk udstyr
  • Systemer der er baseret på forskellige teknologier
  • Informationsteknologi
  • Fejlfinding
  • Hvordan du reparerer elektronisk udstyr

På elektronik- og svagstrømsuddannelsen skal du være fagligt stærk til både engelsk og matematik.

Du kan tage grundforløbet på EUC Nordvest

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. På EUC Nordvest kan du tage hele grundforløbet. Hovedforløbet skal du tage på en anden teknisk skole.

På ug.dk kan du se, hvilke skoler der udbyder hovedforløbet.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsern er bygget op af 3 dele:

  • Grundforløb 1 (Her skal du starte, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er under et år siden, at du blev færdig).
  • Grundforløb 2 (Her skal du starte, hvis du er fyldt 25 år, eller det er mere end et år siden, du tog din afgangsprøve fra 9. eller 10. klasse).
  • Hovedforløb*

* Hovedforløbet udbydes ikke på EUC Nordvest.

Tag din uddannelse som EUX

Hvis du gerne vil kombinere din uddannelse med flere boglige fag, kan du vælge at tage den som EUX. 

Mere info om EUX.

Søg om optagelse

Sådan søger du om optagelse:

Mere info om optagelseskrav på en erhvervsuddannelse.

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 51

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19