Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
Fagretning

Fagretning

Fagretningen skal gøre dig klar til at vælge uddannelse


Transport er en del af hovedområdet

Teknologi, byggeri og transport.

Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller det er under et år siden, at du blev færdig), skal du starte på det, der hedder grundforløb 1 (20 uger). For dig, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse, er grundforløbet bygget op af to dele: grundforløb 1 (20 uger) og grundforløb 2 (20 uger). 

I forbindelse med at du søger om optagelse, skal du vælge en fagretning. 

Hvad er en fagretning?

En fagretning er en blanding af flere fag, som skal give dig viden om forskellige brancher, erhverv og praktikpladser, mens du går på grundforløb 1.

Fagretningen har ikke betydning for dit senere valg af uddannelse. Målet er, at du efter grundforløb 1 er klar til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil starte på.

Hvornår skal du vælge fagretning?

Du skal vælge en fagretning, når du søger om optagelse på optagelse.dk.

Fagretningen på Transport

På Transport hedder fagretningen Motor og transport eller lager- og logistik.

Hvis dit faglige niveau er højt og du er målrettet, kan du vælge at tage din fagretning som EUX. Det betyder, at du får du 3 fag på C-niveau på grundforløb 1. 

NB: Har du taget din fagretning som EUX, giver den adgang til alle tekniske eux uddannelser. Der findes dog ingen EUX-uddannelser inden for Transport, så du skal fortsætte på en anden teknisk erhvervsuddannelse med EUX.

Det lærer du

På grundforløb 1 skal du bl.a.:

  • Høre om flere uddannelser inden for transport, lager og logistik
  • Lære noget om, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads
  • Arbejde med hvordan du søger en praktikplads
  • Høre om hvilke forventninger erhvervslivet har til dig som elev

Undervisningen på hele grundforløb 1 veksler mellem teori og praksis.

Jane Hagelskjær
Jane Hagelskjær
Vejleder, Mentor
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 51

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19