Vælg din uddannelse
Tekniske Erhvervsuddannelser
MENU
For arbejdsgivere

For arbejdsgivere

Sådan får virksomheden en elev fra en af erhvervsuddannelserne på EUC Nordvest.

Praktikkontoret på de tekniske erhvervsuddannelser, EUC Nordvest har stor erfaring i at samarbejde med virksomheder samt finde elever til praktikpladser placeret lokalt, regionalt og internationalt.

Praktikkontoret kan således være behjælpelig med at:

  • Finde elever til virksomheden
  • Godkendelse af virksomheden som praktikplads
  • Uddannelsesaftaler
  • Oplysninger om eventuelle tilskud

Praktikpladskonsulent Klaus Hedegaard er løbende i kontakt med de virksomheder, som har elever og derigennem bliver både virksomheden og skolen holdt ajour med faktuelle forhold.

Find aktivt søgende praktikpladselever

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk findes en oversigt over alle de elever, der aktivt søger en praktikplads. Virksomheder kan også selv slå praktikpladsstillinger op på hjemmesiden.

Praktiske informationer om at have elever

Det er muligt at finde informationer og regler om, hvad det vil sige at have en elev på Undervisningsministeriets hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os - vi hjælper altid gerne. Du finder vores oplysninger i boksen til højre på siden.

Bliv praktikplads

For at få en elev i virksomheden, skal virksomheden godkendes som praktikplads. De tekniske erhvervsuddannelsers praktikvejleder Inge-Marie Jepsen kan hjælpe med de praktiske opgaver i forbindelse med at blive godkendt som praktikplads.

Kontakt Klaus Hedegaard tlf. nr.: 30 10 65 12 eller på mail kh@eucnordvest.dk

Samarbejde med erhvervslivet

Praktikcentret har gennem årene etableret et tæt samarbejde med mange forskellige virksomheder.
Det tætte samarbejde betyder, at skolens praktikvejleder og praktikkonsulenter ved meget om, hvad der rører sig i virksomhederne, kender virksomhederne og derigennem er god til at matche elever og virksomheder, så begge parter får glæde af praktikken.

Klaus Hedegaard
Klaus Hedegaard
Lære- og praktikpladskoordinator
Stifinderen
Mobil: 30 10 65 12

Om os

De tekniske erhvervsuddannelser udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for en lang række fagområder.
Vi har fokus på at skabe praksisnær undervisning, så du bliver udfordret både med hænder og hoved.

Kontakt

Tekniske Erhvervsuddannelser
Kronborgvej 119 og Bjørnevej 9
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19