Vælg din afdeling
Fjerritslev Handelsgymnasium
MENU
Optagelse og ansøgning

Optagelse og ansøgning

Ansøgningsfristen er 1. marts – husk det nu!

Før du starter på Fjerritslev Handelsgymnasium, er der en række ting, du skal huske. På de følgende sider kan du finde informationer om hvilke optagelseskrav der er, hvordan du søger om optagelse og ansøgningsfrist.

Optagelseskrav til en hhx

For at blive optaget på Fjerritslev Handelsgymnasium skal du:

  • Have afsluttet 9. klasse i folkeskolen.
  • Have søgt om optagelse på Hhx i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Have aflagt og bestået folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.
  • Have aflagt og bestået en prøve i et 2. fremmedsprog.

Derudover skal din vejleder på skolen erklære dig uddannelsesparat. Hvis din vejleder ikke mener, at du er uddannelsesparat, men du alligevel gerne vil på Fjerritslev Handelsgymnasium, så indkalder vi dig til en samtale.
Har du ikke bestået alle dine obligatoriske afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Har du en erhvervsuddannelse?

Har du en erhvervsuddannelse giver følgende dig ret til optagelse på hhx:

  • Du skal have gennemført mindst 20 uger af en erhvervsuddannelse,
  • Du skal være erklæret uddannelsesparat.
  • Din leder på din erhvervsuddannelse skal angive, at du i tilstrækkeligt omfang har gennemført undervisning på gymnasialt niveau i matematik, dansk og engelsk.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til HHX er d. 1. marts. Senest d. 1. juni har du fået svar fra Fjerritslev Handelsgymnasium om, du er optaget og kan starte til august.

Inden du søger om optagelse på optagelse.dk, skal du udarbejde en uddannelsesplan. Er du elev i 9. eller 10. kl. vil en vejleder på din skole hjælpe dig at lave din uddannelsesplan. Har du brug for det, så kan din vejleder også hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk.

Optagelse for dig der ikke går i skole

Er du allerede gået ud af skolen og ønsker at søge ind på Fjerritslev Handelsgymnasium, skal du også udfylde et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Om os

Fjerritslev Handelsgymnasium er et moderne gymnasium, der udbyder de to studieretninger matematik/økonomi og markedsorienteret.
Vi er et mindre gymnasium, så du kan være sikker på, at hver elev er i fokus.

Kontakt

Fjerritslev Handelsgymnasium
Skovbrynet 9
9690 Fjerritslev
Telefon: 99 19 19 19