Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

På GF1 kombinerer vi traditionel klasseundervisning med spændende værkstedsfag. Du kan derfor forvente en afvekslende skoledag med masser af nye input. Ud over en række almene fag, som du allerede kender fra folkeskolen, vil du blive undervist i forskellige erhvervsfag som arbejdspladskultur, praktikpladssøgning, samfund og sundhed med mere.

Herudover kommer du til at arbejde projektorienteret med følgende temaer:

Arbejdspladsen – Hvordan begår du dig?

Vi besøger virksomheder, kigger på arbejdsmiljø, arbejder med dine faglige og sociale kompetencer og klæder dig på til at kunne samarbejde og indgå i løsningen af projekter og arbejdsopgaver på en arbejdsplads.

Mekanik

I motorværkstedet bliver du klogere på, hvilke opgaver en mekaniker og en skibsmontør typisk arbejder med. Du får kendskab til fagudtryk, værktøj og måleudstyr. Vi arbejder bredt med begrebet motor og hydrauliske systemer, hvor tegningslæsning, vedligeholdelse og udskiftning af dele indgår.

Metal

I metalværkstedet får du indsigt i, hvilke opgaver en industritekniker og en smed typisk arbejder med. Du får kendskab til metallers egenskaber, hvordan de bearbejdes og bliver til færdige produkter.  Vi svejser, bukker og drejer i forskellige metaller, og du får kendskab til tegningsforståelse, fagudtryk og værktøj.

Træ

I træværkstedet bliver du klogere på, hvilke opgaver en tømrer og en bådbygger typisk arbejder med. Du får kendskab til fagudtryk, værktøj og måleudstyr, og du arbejder med træmaterialer udsavning og tilpasning.

Digitale medier

Vi arbejder med digitale medier, fotograferer og optager videoer. Du får kendskab til billedbehandling, lysforhold og redigeringsteknikker samt indblik i fotograf– og medieuddannelserne.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30