Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU
Praktik

Praktik

Hvad skal du arbejde med, når du er i praktik?

Du bliver gennem hele din uddannelse tilknyttet et havbrug, som er fast praktikplads gennem de 2 år. 

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være svært at finde en praktikplads, så du kan evt. få hjælp af vores uddannelseskonsulent på Fiskeriskolen. 

Når du er i praktik, bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. 

Arbejdsområder mens du er i praktik

I praktikperioden deltager du i: 

  • Fodring af fisken
  • Optagning af fisken
  • Behandling/udskæring af fisken
  • Vedligeholdelse af gårdene
  • Udsætning og indhaling af redskaber samt vedligeholdelse/bødning og splejs
  • Afsendelse af fisk
  • Sejlads
  • Reparation og vedligeholdelse af fartøj

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30