Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende

Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
30. september 2019 Valgt Optaget
14. oktober 2019 Optaget
25. november 2019 7 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
Startdato 30. september 2019
Slutdato 18. oktober 2019
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1860,00 kr.
Pris for ledige 28720,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 28720,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-16:00
Forudsætninger Deltageren skal være fyldt 16 år.Desuden skal deltageren have en gyldig sundhedsbog.
Beskrivelse Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047912-1909
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
Status Optaget
Fag til kurset:
Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende
Skolefagkode: 47912
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 8,0

Deltagerpris: 1860,00 kr.
Pris for ledige: 28720,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 28720,75 kr.

Målgruppe
Personer, som ønsker at opnå de kvalifikationer, der giver lovmæssige rettigheder til at tage hyre på et fiskefartøj.

Formål:
Deltageren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr om bord på fiskeskibe, samt kompetence til at anvende medicinkiste C.

Indhold:
Deltageren kan, efter endt uddannelse, anvende personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr, medicinkiste C og har kendskab til arbejds- og søsikkerhed jf. gældende myndighedskrav beskrevet i BEK nr 1218 af 21/10/2013 Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser, herunder uddannelse som sygdomsbehandler i anvendelse af medicinkiste C fastlagt i Søfartsstyrelsens Rundskrivelse AU nr. 1/99 af 11. januar 1999 og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30