Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende

Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
16. marts 2020 Valgt Optaget
14. april 2020 11 ledige pladser
27. april 2020 11 ledige pladser
25. maj 2020 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
Startdato 16. marts 2020
Slutdato 3. april 2020
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1890,00 kr.
Pris for ledige 21029,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 21029,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-16:00
Forudsætninger Deltageren skal være fyldt 16 år.Desuden skal deltageren have en gyldig sundhedsbog.
Beskrivelse Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047912-2003
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende
Skolefagkode: 47912
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 8,0

Deltagerpris: 1890,00 kr.
Pris for ledige: 21029,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 21029,00 kr.

Målgruppe
Personer, som ønsker at opnå de kvalifikationer, der giver lovmæssige rettigheder til at tage hyre på et fiskefartøj.

Formål:
Deltageren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr om bord på fiskeskibe, samt kompetence til at anvende medicinkiste C.

Indhold:
Deltageren kan, efter endt uddannelse, anvende personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr, medicinkiste C og har kendskab til arbejds- og søsikkerhed jf. gældende myndighedskrav beskrevet i BEK nr 1218 af 21/10/2013 Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser, herunder uddannelse som sygdomsbehandler i anvendelse af medicinkiste C fastlagt i Søfartsstyrelsens Rundskrivelse AU nr. 1/99 af 11. januar 1999 og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30