Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Kvalitetsvurdering af fisk

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 248,00 kr.
Pris for ledige 1371,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1371,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Beskrivelse Kvalitetsvurdering af fisk
Kontaktperson Susanne Poulsen
Telefonnr 96919230
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kvalitetsvurdering af fisk
Skolefagkode: 48496
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1371,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1371,00 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med forarbejdning af fisk.

Formål:
Du lærer på baggrund af viden om kvalitetsnormer for forarbejdning af forskellige fiskearter at kvalitetsvurdere råvarer og færdigvarer.

Indhold:
På baggrund af viden om kvalitetsnormer for forarbejdning af forskellige fiskearter kan deltageren kvalitetsvurdere råvarer og færdigvarer ved hjælp af sensoriske og organoleptiske bedømmelseskriterier. Deltageren kan foretage bakteriologiske prøver og kemiske analyser af rå- og færdigvarer. Deltageren kan desuden afdække årsager til fejl på råvaren og medvirke til at forebygge disse fremover.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30