Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 540,00 kr.
Pris for ledige 3391,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3391,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Gennemført sikkerhedskursus
Beskrivelse Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter
Skolefagkode: 47170
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3391,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3391,75 kr.

Målgruppe
Målgruppen er personer, der ønsker at fungere som fører af fiskeskibe op til 9 meter. Personer, der søger optagelse på uddannelsen, skal kunne dokumentere sejltid på 12 måneder i søgående fiskeskibe samt opfylde bestemmelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006, § 30 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser. Deltageren skal have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve.

Formål:
Deltageren er i stand at sejle som fører af et fiskeskib op til 9 meter under hensyn til påvirkning af vind og strøm, anvendelse af de nationale og internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren sejle som fører af et fiskeskib under 9 meter, herunder navigere og manøvrere under hensyn til bl.a. de internationale søvejsregler, jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006, § 30 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30