Vælg din afdeling
Fiskeriskolen
MENU

Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende

Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
13. august 2018 Optaget
27. august 2018 Optaget
1. oktober 2018 Valgt 2 ledige pladser
15. oktober 2018 10 ledige pladser
3. december 2018 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 1. oktober 2018
Startdato 1. oktober 2018
Slutdato 19. oktober 2018
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1770,00 kr.
Pris for ledige 29193,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 29193,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal være fyldt 16 år. Desuden skal deltageren have en gyldig sundhedsbog.
Beskrivelse Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047912-1809
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
2 ledige pladser
Fag til kurset:
Søsikkerhed for erhvervsfiskere - ambulerende
Skolefagkode: 47912
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1770,00 kr.
Pris for ledige: 29193,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 29193,50 kr.

Målgruppe
Personer, som ønsker at opnå de kvalifikationer, der giver lovmæssige rettigheder til at tage hyre på et fiskefartøj.

Formål:
Deltageren opnår grundlæggende færdigheder i anvendelse af personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr om bord på fiskeskibe, samt kompetence til at anvende medicinkiste C.

Indhold:
Deltageren kan, efter endt uddannelse, anvende personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr, medicinkiste C og har kendskab til arbejds- og søsikkerhed jf. gældende myndighedskrav beskrevet i BEK nr 1218 af 21/10/2013 Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser, herunder uddannelse som sygdomsbehandler i anvendelse af medicinkiste C fastlagt i Søfartsstyrelsens Rundskrivelse AU nr. 1/99 af 11. januar 1999 og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30