Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Vedligeholdelse af fiskeredskaber

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen, Gåseholmkaj 3, 7680 Thyborøn
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 7081,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7081,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Ingen forudsætninger
Beskrivelse Vedligeholdelse af fiskeredskaber
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 0
Maksimum antal deltagere 4
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Vedligeholdelse af fiskeredskaber
Skolefagkode: 45246
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 7081,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7081,50 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, der har behov for at kunne vedligeholde fiskeredskaber.

Formål:
Deltageren kan vedligeholde de i dansk fiskeri anvendte fiskeredskaber med de korrekte værktøjer og materialer.

Indhold:
Deltageren kan, gennem teori om de forskellige fangstredskabers materialer og opbygning, vedligeholde disse redskaber. Arbejdet omfatter bødning og vedligeholdelse af redskaber, splejsning af tovværk og wirer, almindeligt anvendte knob, knuder og stik samt måling af masker. Endelig kan deltageren anvende vodbinderværktøj, merlespir og værktøj til måling af maskestørrelse.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30