Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Duelighedsprøve i sejlads for fiskere - amb.

Valgte hold
Kursussted Bagenkop, Havnegade 6, 5935 Bagenkop
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1620,00 kr.
Pris for ledige 18406,25 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 18406,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:56
Forudsætninger 12 måneders sejltid i fiskeskibe
Beskrivelse Duelighedsprøve i sejlads for fiskere - amb.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 7
Maksimum antal deltagere 14
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Duelighedsprøve i sejlads for fiskere - amb.
Skolefagkode: 45643
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 8,5

Deltagerpris: 1620,00 kr.
Pris for ledige: 18406,25 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 18406,25 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at fungere som bedstemand eller navigatører i fiskeskibe/handelsskibe. Personer, der søger optagelse på uddannelsen, skal kunne dokumentere en sejltid på 12 måneder i fiskeskibe større end 9 meter, samt være i besiddelse af vagtholdsbevis eller erklæring om, at vedkommende er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

Formål:
Deltageren er i stand til at navigere et skib under hensyn til vind og strøm, de nationale og internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe.

Indhold:
Deltageren kan fungere som bedstemand i fiskeskibe, og - kombineret med andre certifikater - føre fiskeskibe på op til ca. 15 meter.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30