Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Kabystjeneste - for besætning på skib

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3214,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3214,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kabystjeneste - for besætning på skib
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 2
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kabystjeneste - for besætning på skib
Skolefagkode: 47881
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3214,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3214,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig primært mod faglærte og ufaglærte, der arbejder med eller søger beskæftigelse inden for kabystjeneste for besætning på skib.

Formål:
Deltagerne kan varetage kabys- og provianteringstjenesten på selvstændig, sikkerhedsmæssig og hygiejnisk måde.

Indhold:
Deltagerne kan varetage kabys- og provianteringstjenesten på en selvstændig, sikkerhedsmæssig og hygiejnisk måde. Herunder kan deltageren:- anvende de overordnede principper om egenkontrol ved proviantering, produktion, opbevaring og servering af mad om bord på et skib - anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer - udføre egenkontrol i en aktuel produktion- efterleve principperne for god produktionshygiejne samt kendskab til betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne har kendskab til:- kostens sundhedsmæssige betydning og sammensætning, de mest almindelige tilberedningsmetoder, samt borddækning og servering - fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater- ud-proviantering afpasset efter fartøjets størrelse og antal besætningsmedlemmer- forebyggelse af ulykker ved iagttagelse af grundlæggende sikkerhedsregler for arbejdet i kabyssen- de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning- skadedyrsbekæmpelse og rengøring i forbindelse med kabys- og provianteringstjeneste - mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og anvendelse af denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med proviantering og med fremstilling, opbevaring og servering af fødevarer- gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings-, og nedkølingsfasen og servering af fødevarer

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30