Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Kabystjeneste - for besætning på skib

Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
10. februar 2020 Valgt 2 ledige pladser
23. marts 2020 2 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 10. februar 2020
Startdato 10. februar 2020
Slutdato 14. februar 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3214,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3214,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kabystjeneste - for besætning på skib
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047881-2001
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 2
2 ledige pladser
Fag til kurset:
Kabystjeneste - for besætning på skib
Skolefagkode: 47881
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3214,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3214,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig primært mod faglærte og ufaglærte, der arbejder med eller søger beskæftigelse inden for kabystjeneste for besætning på skib.

Formål:
Deltagerne kan varetage kabys- og provianteringstjenesten på selvstændig, sikkerhedsmæssig og hygiejnisk måde.

Indhold:
Deltagerne kan varetage kabys- og provianteringstjenesten på en selvstændig, sikkerhedsmæssig og hygiejnisk måde. Herunder kan deltageren:- anvende de overordnede principper om egenkontrol ved proviantering, produktion, opbevaring og servering af mad om bord på et skib - anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer - udføre egenkontrol i en aktuel produktion- efterleve principperne for god produktionshygiejne samt kendskab til betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne har kendskab til:- kostens sundhedsmæssige betydning og sammensætning, de mest almindelige tilberedningsmetoder, samt borddækning og servering - fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater- ud-proviantering afpasset efter fartøjets størrelse og antal besætningsmedlemmer- forebyggelse af ulykker ved iagttagelse af grundlæggende sikkerhedsregler for arbejdet i kabyssen- de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning- skadedyrsbekæmpelse og rengøring i forbindelse med kabys- og provianteringstjeneste - mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og anvendelse af denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med proviantering og med fremstilling, opbevaring og servering af fødevarer- gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings-, og nedkølingsfasen og servering af fødevarer

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30