Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Fremstil af trawlmodel ud fra egne trawlkonst i IT

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3650,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3650,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Fremstil af trawlmodel ud fra egne trawlkonst i IT
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 0
Maksimum antal deltagere 0
Status Optaget
Fag til kurset:
Fremstil af trawlmodel ud fra egne trawlkonst i IT
Skolefagkode: 47604
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til personer, der ønsker at kunne fremstille trawlmodel ud fra egne IT fremstillede trawlkonstruktioner. Det anbefales, at personer, der søger optagelse på uddannelsen, har et grundlæggende kendskab tilvedligeholdelse af fiskeredskaber, gældende lovgivning omkring måling af maskestørrelse samt materialevalg, opbygning, simulering og test af trawl.

Formål:
Deltageren kan fremstille trawlmodel ud fra egne IT fremstillede trawlkonstruktioner. Herunder kan deltagerne opmåle og opspænde tælle, påfører førermasker, udskærer og isætte garn.

Indhold:
Deltageren kan fremstille trawlmodel ud fra egne IT fremstillede trawlkonstruktioner.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30