Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Gældende lovgivning inden for fiskeriområdet

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 8. juni 2020
Startdato 8. juni 2020
Slutdato 19. juni 2020
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 7081,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7081,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Ingen forudsætninger
Beskrivelse Gældende lovgivning inden for fiskeriområdet
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741046665-2002
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 15
14 ledige pladser
Fag til kurset:
Gældende lovgivning inden for fiskeriområdet
Skolefagkode: 46665
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 7081,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7081,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til personer, der ønsker kendskab til gældende lovgivning inden for fiskeriområdet.

Formål:
Gennem teoretisk og praktisk undervisning opnår deltageren indsigt i fiskerisektorens elementer og fiskerilovgivningen, samt får indsigt i andre landes fiskeripolitik, således at deltageren opnår fortrolighed med praktisk fiskeri og en viden om sammenhængen mellem havets ressourcer og den menneskelige indsats.

Indhold:
Efter endt uddannelse har deltageren fået kendskab til fiskerilovgivningen med hensyn til mindste mål, fredningsbestemmelser, ordensregler, fangstbehandling, kvalitetskontrol og opbevaring af fisk om bord. Deltageren har kendskab til forskellige fiskemetoder, herunder trawl, snurrevod, not, garn, krogredskaber, bomtrawl, bundgarn og ruser, samt kan vælge egnede fiskeredskaber til fangst af forskellige fiskearter. Deltageren kan behandle fangsten korrekt om bord, herunder rensning, skylning og isning af fisken, samt har fået kendskab til holdbarhed og bakterieudvikling. Endvidere har deltageren fået kendskab til havbiologi, herunder havets primærproduktion, økosystem, produktionsforhold, havstrømme, ernæringssalte, forurening og forureningskilder, samt har fået kendskab til biologisk rådgivning og fiskeregulering.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30