Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Brandforanstaltninger v.gnistproducerende værktøj.

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 16. september 2019
Startdato 16. september 2019
Slutdato 16. september 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1033,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1033,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Kontaktperson Susanne Poulsen
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410801181
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1033,60 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1033,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30