Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Sygdomsbehandler kiste C, stationær

Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
9. marts 2020 Valgt 8 ledige pladser
15. juni 2020 14 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 9. marts 2020
Startdato 9. marts 2020
Slutdato 10. marts 2020
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1618,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1618,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kursisten skal være optaget på uddannelsen Erhvervfiskeriets Søsikkerhedskursus, registreret som erhvervsfisker eller have 24 måneders dokumenteret fartstid
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste C, stationær
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040315-2001
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 15
8 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste C, stationær
Skolefagkode: 40315
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1618,10 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1618,10 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste C.

Formål:
Deltageren opnår gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste C.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekommne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende: Standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen. Deltageren har kendskab til medicinkistens organisering og administrationsformer af medicin, medicinens virkning, bivirkninger, forgiftninger og muligheden for allergiske anfald.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30