Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Sygdomsbehandler kiste B, stationær

Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
9. september 2019 Valgt 2 ledige pladser
7. oktober 2019 9 ledige pladser
11. november 2019 Optaget
18. november 2019 Optaget
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 9. september 2019
Startdato 9. september 2019
Slutdato 13. september 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3650,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3650,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:20
Forudsætninger Deltageren skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse, have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler ombord
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, stationær
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040314-1907
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 8
2 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, stationær
Skolefagkode: 40314
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3650,75 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3650,75 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste B.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekomne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende opretholdelse af kredsløbstryk og åndedræt, standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen med hjælp af simple immobiliseringsteknikker som fx oppustelige skinner.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30