Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær

Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
6. januar 2020 Optaget
9. marts 2020 Valgt 2 ledige pladser
27. april 2020 5 ledige pladser
25. maj 2020 10 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 9. marts 2020
Startdato 9. marts 2020
Slutdato 11. marts 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Pris for ledige 2278,45 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2278,45 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler B og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. Generhvervelse af sydgodmsbehandlerbevis, skal ske inden beviset er 5 år gammelt. Er beviset ældre end 5 år, skal der erhverves nyt bevis.
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040316-2002
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
2 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, opfølgning, stationær
Skolefagkode: 40316
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2278,45 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2278,45 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som har eller ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opgraderet sin viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer samt tilføres ny viden, således at kvalifikationen som sygdomsbehandler på skibe med medicinkiste B kan opretholdes.

Indhold:
Deltageren kan anvende det mobile genoplivningsudstyr, anlægge intravenøs kanyle og opsætte drop samt anvende injektionsteknik, anvende procedure for førstehjælp og præhospital sygdomsbehandling, herunder basal genoplivning og hjertestarter. Herudover kan deltageren udføre medicinhåndtering og anvende indholdet i medicinkiste B.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30