Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Sygdomsbehandler kiste B, ambulerende

Valgte hold
Kursussted Fiskeriskolen Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 540,00 kr.
Pris for ledige 3373,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3373,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Deltageren skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse, have gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller være udpeget til at fungere som sygdomsbehandler ombord
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste B, ambulerende
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 9
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste B, stationær
Skolefagkode: 40314
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 3373,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3373,00 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste B.

Formål:
Deltageren får gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste B.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekomne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende opretholdelse af kredsløbstryk og åndedræt, standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen med hjælp af simple immobiliseringsteknikker som fx oppustelige skinner.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30