Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Sygdomsbehandler kiste C, ambulerende

Valgte hold
Kursussted Marinehjemmeværnssektionen, Slipshavn, 5800 Nyborg
Tilmeldingsfrist 2. september 2019
Startdato 2. september 2019
Slutdato 3. september 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 248,00 kr.
Pris for ledige 2047,40 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2047,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kursisten skal være optaget på uddannelsen Erhvervfiskeriets Søsikkerhedskursus, registreret som erhvervsfisker eller have 24 måneders dokumenteret fartstid
Beskrivelse Sygdomsbehandler kiste C, ambulerende
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040311-1904
Minimum antal deltagere 0
Maksimum antal deltagere 15
2 ledige pladser
Fag til kurset:
Sygdomsbehandler kiste C, ambulerende
Skolefagkode: 40311
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 2047,40 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2047,40 kr.

Målgruppe
Erhvervsfiskere, som ønsker at påtage sig jobbet som sygdomsbehandler ombord på et fiskeskib, hvortil der stilles krav om medbringelse af medicinkiste C.

Formål:
Deltageren opnår gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste C.

Indhold:
Deltageren kan undersøge den tilskadekommne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende: Standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen. Deltageren har kendskab til medicinkistens organisering og administrationsformer af medicin, medicinens virkning, bivirkninger, forgiftninger og muligheden for allergiske anfald.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30