Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Farligt gods.

Valgte hold
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen

Formålet med dette 1 dags kursus er at opfylde kravene til licitation af farligt gods tilladelser og sikre at transporten udføres forsvarligt og sikkerhedsmæssigt korrekt iht. "Memorandum om transport at emballeret gods med ro/ro skibe i Østersøområdet.

Deltageren bliver trænet i at foretage visitation af en farlig gods transport i henhold til en givet farligt gods tilladelse. Efterfølgende kan deltageren foretage transporten på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under hensyntagen til eventuelle risici og forholdsregler, hvilket sker på baggrund af sin viden om faresedler for RID, ADR og IMDG samt kendskab til relevante fareskilte.

Arbejdet udføres endvidere med udgangspunkt i en indgående viden om Teknisk forskrift nr. 3 af 8. December 2005 far søfartsstyrelsen og ”Memorandum om transport af emballeret godsmed ro/ro skibe i Østersøområdet.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30