Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU
Ny røgdykkeruddannelse på Fiskeriskolen

Ny røgdykkeruddannelse på Fiskeriskolen

Brandbekæmpelse i skibe

Fiskeriskolen har etableret nye røgdykkerfaciliteter og udbyder nu nedestående kurser, tilmeld dig på kursus siden under STCW kurser:

GRUNDLÆGGENDE BRANDBEKÆMPELSE I SKIBE varighed 3 dage. 

Kurset opfylder kravene til STCW konventionen A-VI/1-2.

Med brandbekæmpelseskurset opnår du kompetencer til at kunne varetage brand- og redningsindsatsen ombord på skibe. På kurset vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til brug af røgdykkerapparater, åndedrætslære, tilvænningslære samt indsatsøvelser. Du vil gennemgå teoretisk undervisning og især praktiske øvelser få kendskab til ovenstående.

Kurset er gældende i 5 år.

 

GENOPFRISKNING BRANDBEKÆMPELSE I SKIBE varighed 1 dag.

Kurset opfylder kravene til STCW konventionen A-VI/1-2.

Med genopfriskningskurset af brandbekæmpelse i skibe opnår du kompetencer til at kunne bibeholde ovenstående kursus. På kurset vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning repitere brug af røgdykkerapparater, åndedrætslære, tilvænningslære samt indsatsøvelser. Du vil gennemgå teoretisk undervisning og især praktiske øvelser få kendskab til ovenstående.

Kurset er gældende i 5 år.

 

BRANDLEDELSE I SKIBE varighed 2 dage.

GENOPFRISKNING BRANDLEDELSE I SKIBE varighed 1 dage.

Kursene opfylder kravene til STCW konventionen A-VI/1-3.

Med kursus og genopfrisknings kursus i brandledelse i skibe opnår du kompetencer til at kunne bibeholde ovenstående kursus. På kurset vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning arbejde med:

kontrollere brandbekæmpelsesoperationer om bord på skibe 

organisere og træne brandhold  

besigtige og servicere brandpåvisnings- og brandslukningssystemer / udstyr og undersøge og udarbejde rapporter over brandrelaterede hændelser.

Kurset er gældende i 5 år

Af Søren Hyllen den 06-09-2018

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30