Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU
Om fiskeriskolen

Om fiskeriskolen

Fiskeriskolen uddanner fiskere og medarbejdere til den kystnære maritimesektor – herunder medarbejdere på småfærger, lodser, beredskabstjenester, havmøller m.fl.


Vores uddannelser er omfattet af Søfartsstyrelsens kvalitetscertificering.

Fiskeriskolens mange aktiviteter

Vi tilbyder uddannelsen til erhvervsfisker og individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelser som fiskehandler.

Skolen er hjemmehørende i Thyborøn, men vi afholder uddannelser over hele landet, både fra vores undervisningsfartøjer og i lokaler, vi lejer til formålet.

Vi tilbyder både sikkerhedskurser, grunduddannelse til erhvervsfisker og en lang række efteruddannelseskurser til ansatte og ledige.

Hvert år deltager mellem 500 og 600 elever og kursister i vores uddannelser.

Fiskeriskolen har et tæt samarbejde med erhvervslivet

Som den eneste fiskeriskole i Danmark stiller vi store krav til os selv om at have høj kvalitet i vores uddannelser og at vores uddannelser i høj grad er anvendelsesorienterede for deltagerne.

Vi er også opmærksomme på, at fiskerierhvervet er et internationalt erhverv, så vi har samarbejde med andre fiskeriskoler over hele Europa. Det betyder, at vores lærere er opdateret på internationale forhold, men også at vi kan skabe kontakter for elever og kursister.

Undervisningsfaciliteter på Fiskeriskolen

I Thyborøn har vi rigtig gode undervisningsfaciliteter, både når det gælder teoriundervisning og værksteder.

Elever og kursister kan desuden bo på skolen under skoleopholdet, hvis de ønsker det.

Læs mere om skolehjemmet.

Undervisningsskibet M/S Athene

Vores undervisningsskib ”Athene” er helt nybygget og indeholder alt det nyeste inden for undervisningsmaterialer og -udstyr. Athene kan afvikle kurser i alle fiskerihavne, hvor der er behov.

Sikkerheden på Fiskeriskolen

Det er farligt at arbejde til søs. Derfor gør vi meget ud af sikkerhed overalt på skolen. Vi sikrer grundig instruktion før praktiske øvelser, vores undervisningsmiljø er sundt og sikkert, og vi har en alkohol- og misbrugspolitik, der understøtter dette.

Fiskeriskolen er en del af EUC Nordvest

Vi er en del af EUC Nordvest – center for erhverv og uddannelse – og kan derfor også tilbyde en lang række kurser og uddannelser tilknyttet vores hovederhverv. Det kan være ledelse, økonomi, IT, sprog og praktiske uddannelser f.eks. indenfor transport, motor og hydraulik området.

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30