Vælg din uddannelse
Fiskeriskolen
MENU

Weekendåbent på skolehjemmet

Fiskeriskolen i Thyborøn

Ordensregler

Fiskeriskolens ordensregler gælder også i weekenden og disse skal overholdes.
Ved overtrædelser bortfalder retten til at bo på skolehjem.

Rammer:

Åbent fra fredag kl. 14.00 – søndag kl. 17.00 – hvor den normale søndagsvagt overtager vagten. Tilmelding v. administrationen senest onsdag kl. 14.00. inden weekend
Brugere: Elever tilmeldt skolen-skolehjemsberettigede.
Bespisning efter aftale  v. tilmelding hos administrationen på onsdag.
Ikke mulighed for gæstebud i forbindelse med bruger tilmeldt weekend ordning.
Pris: . (Grundhold og intro gratis) øvrige betaler den gældende takst.
For betalende, der overnatter, betales der forud, inden fredag kl. 12.00.
Der udleveres spisebilletter ved betalingen.
Kun adgang til skolehjemmets arealer i weekends.

Vagtordning:

  • Weekendvagt overtager vagten fredag KL. 14.00. OVERTAGER vagttelefon, og får udleveret liste med navne og værelsesnumre over overnattende elever.
  • Der er ingen forventninger eller forpligtigelser for weekendvagtren til at forestå eller iværksætte sociale foranstaltninger/ aktiviteter.
  • Vagten skal primært sikre at elever der er i weekendordning har mulighed for at tilkalde hjælp i tilfælde af opståede uafviselige problemer, sygdom eller andet hvor der er ”hjælp behov”, der ikke kan afvente sædvanlig drift før mandag.
  • Det forventes at weekendvagten et par gange i løbet af weekenden lige orienterer sig om forholdene på skolen.
  • Nummeret til vagttelefonen findes på opslag, og er tilsendt elever i forbindelse med intro-materialer til skolen.
  • Vagtturnus planlægges fast for en periode (2020), og aflønnes efter aftalt tarif.
  • Der udleveres en weekend nøglebrik til adgang via elev indgangen. Endvidere udleveres der et kort med kontaktoplysninger og middagsbilletter.

Video:

Der er etableret videoovervågningskamera over rygeområdet syd for elevgangen, samt på gangarealerne.                    

Om os

Fiskeriskolen er Danmarks eneste fiskeriskole og vi udbyder uddannelser, kurser og efteruddannelse inden for blå erhverv.

Kontakt

Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30