Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

AU Ledelse i praksis

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 4. december 2018
Startdato 13. august 2018
Slutdato 14. december 2018
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 7000,00 kr.
Pris for ledige 9480,85 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 9480,85 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-14.45
Beskrivelse Kurset udbydes og gennemføres i samarbejde med UCN Act2learn AU Ledelse i praksis 1 undervisningsgang i ugen. 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10,18/10 mdt. eksamen 23/10 Vi starter holdet, når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
Kontaktperson Mie Ernst Jensen
Telefonnr 92-729843
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410AUlip1802
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Ledelse i praksis
Skolefagkode: 37454
Varighed: 8,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 7000,00 kr.
Pris for ledige: 9480,85 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 9480,85 kr.

Ledelse i Praksis

Omfang:10 ECTS-point

 

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern

 

censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.


Formål

Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet. Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og metoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

 

Læringsmål

Den studerende...

Viden og forståelse

 •  Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge.
 •  Skal forstå ledelsesmæssig praksis inden for eget erhverv på en reflekteret måde.

 

Færdigheder

 •          Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område.
 •          Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og foretage justeringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser.
 •          Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og medarbejdere.
 •          Skal kunne anvende ledelseskommunikation som en del af egen ledelsespraksis.

 

 Kompetence

 •          Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau.
 •          Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring.
 •          Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og tilgrænsende faglige områder.

 

Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil og -udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode med fokus på problemformulering og metode

 

 

 

 

 

 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19