Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

AU Ledelse i praksis

Valgte hold
Startdato 24. januar 2019
Slutdato 20. marts 2019
Maksimum antal deltagere 20
10 ledige pladser

Undervisning på følgende datoer

24/1+25/1+31/1+7/2+14/2+21/2+28/2+7/3

Eksamen er den 20/3 2019

 

Pris 7000 kr

Er du ledig og ønsker at deltage på kurset kontakt skolen.


Ledelse i Praksis

Omfang:10 ECTS-point

 

Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern

 

censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.


Formål

Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for den daglige ledelsesmæssige kompleksitet. Den studerende skal kunne udøve personligt lederskab i den daglige praksis, og på den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og metoder der er relevante at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

 

Læringsmål

Den studerende...

Viden og forståelse

 •  Skal have viden om ledelsesområdets praksis og centrale teorier og metoder og faglige sammenhænge.
 •  Skal forstå ledelsesmæssig praksis inden for eget erhverv på en reflekteret måde.

 

Færdigheder

 •          Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område.
 •          Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og foretage justeringer i arbejdsgange og arbejdsprocesser.
 •          Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og medarbejdere.
 •          Skal kunne anvende ledelseskommunikation som en del af egen ledelsespraksis.

 

 Kompetence

 •          Skal kunne varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis på eget niveau.
 •          Skal kunne identificere udviklingsområder for egen ledelsesmæssig læring.
 •          Skal kunne indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet og tilgrænsende faglige områder.

 

Indhold

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil og -udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode med fokus på problemformulering og metode

 

 

 

 

 

 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19