Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

AU Positiv psykologi i ledelse.

Valgte hold
Startdato 1. november 2018
Slutdato 29. november 2018
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser

 

Kurset afvikles over 5 dage

d. 01.11.18 kl. 08.00-14.45

d. 08.11.18 kl. 08.00-11.30

d. 15.11.18 kl. 08.00-14.45 

d. 22.11.18 kl. 08.00-14.45 

d. 29.11.18 kl. 08.00-11.30


Pris: 3000,- + moms


Hvis det ønskes kan der tilbydes privatist eksamen mod betaling af 2000,-

Eksamen er d. 06.12.18

 Positiv psykologi i ledelse

ECTS 5

 

Eksamen: Mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis og med intern bedømmelse efter 7- trins skalaen. Synopsen indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

 

Formål

 

Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over praksis og teori inden for fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at menne-sker trives og præsterer optimalt.

 

Det er endvidere formålet, at den studerende får kendskab til hvordan styrkebaseret medarbej-derudvikling fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen.

 

Læringsmål: Den studerende… Viden og forståelse

 

  • Skal inden for den positive psykologis område have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode og kunne bringe den positive psykologis resultater ind i en arbejdsmæssig kontekst.

 

Færdigheder

 

  • Skal kunne anvende centrale metoder og konkrete redskaber til opbygning af psykologisk kapital: Graden af optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, flytte fokus og skabe handlekraft og en-gagement.

 

Kompetencer

 

  • Skal kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau og skabe flow, engagement og udvikling ved at sætte fokus på medarbejdernes styrker.
  • Skal på et reflekteret grundlag i egen afdeling kunne anvende styrkebaseret ledelse til udvikling af egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med anvendelsen af positiv psykologi.

 

Indhold

 

  • Lederens egen trivsel
  • Styrker og autentisk ledelse
  • Det engagerede liv og Flow
  • Psykologisk kapital
  • Lederens kommunikation

 

 

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19