Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

Valgte hold
Kursussted Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M
Tilmeldingsfrist 22. marts 2019
Startdato 25. marts 2019
Slutdato 25. oktober 2019
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 3539,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3539,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Louise Kühn
Telefonnr 30106531
Email lok@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741042390-1901
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 22
19 ledige pladser
Fag til kurset:
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Skolefagkode: 42390
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 3539,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3539,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

Indhold:
Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjtenDeltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19