Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Lederens projektplanlægning

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 9. maj 2019
Startdato 13. maj 2019
Slutdato 15. maj 2019
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 558,00 kr.
Pris for ledige 1649,05 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1649,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Mie Ernst Jensen
Telefonnr 92729843
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040593-1901
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 22
22 ledige pladser
Fag til kurset:
Projektledelse
Skolefagkode: 40594
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 558,00 kr.
Pris for ledige: 1649,05 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1649,05 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Formål:
Deltageren kan efter kurset identificere projektlederens og projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder, varetage relevant kommunikation i forhold til projektets interessenter og samt internt i projektgruppen og sikre teamudvikling, motivation og samspil i projektorganisationen.

Indhold:
Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau. Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19