Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Åbent robotværksted

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 18. juni 2018
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Åbent Robotværksted
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410robot-1803
Minimum antal deltagere 5
Ledige pladser
Fag til kurset:
Betjening og basis programmering af svejserobot
Skolefagkode: 47225
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2453,25 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2453,25 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Kurset henvender sig til primært til ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt betjene svejserobotudstyr.

Indhold:
Deltageren kan med kendskab til forskellige materialetyper og svejseprocesser fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt udføre mindre ændringer og rettelser i disse. Endvidere kan deltageren under vejledning betjene svejserobotudstyr herunder udføre genstartsprocedure ved driftsstop. Endelig kan deltageren udføre simple og almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Håndtering med industrirobotter for operatører
Skolefagkode: 47886
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4088,75 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4088,75 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig primært til operatører, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for betjening af robotter eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.

Formål:
På kurset lærer du at udføre håndtering med en industrirobot sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også at lave enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om de opfylder den ønskede funktion.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren i forbindelse med et produktionsforløb udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr. Deltageren kan udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet. Endvidere kan deltageren selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation.
Programmering og optimering af svejserobot
Skolefagkode: 47226
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2453,25 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2453,25 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan i forbindelse med et produktionsforløb selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot samt fremstille og optimere robot svejseprogrammer

Indhold:
Deltageren kan med viden om forskellige svejsemetoder og processer samt svejserobottens forskellige funktioner og parametre selvstændigt fremstille svejseprogrammer, tage højde for spændinger og kastninger samt vurdere, redigere og optimere svejseprogrammerne i forbindelse med afhjælpning af program- og svejseprocesfejl. Deltageren har kendskab til fremstilling og anvendelse af svejsefiksturer og kan i forbindelse med et produktionsforløb selvstændigt udføre svejsning med en industrirobot under overholdelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltageren på baggrund af givne kravspecifikationer kvalitetsvurdere det gennemførte svejseforløb, og endelig kan deltageren udføre daglig systematisk vedligehold af robotten og dens svejseudstyr.
Robotbetjening for operatører
Skolefagkode: 42839
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2453,25 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2453,25 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder ved produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Kurset omhandler betjening af industrirobotter herunder genstart efter stop, opbygning af simple programmer, rettelse af mindre programfejl samt sikkerhedskrav ved arbejde med robotter.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren betjene en industrirobot, som anvendes til industriel produktion. Deltageren kan korrigere robotpositioner, opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i eksisterende programmer samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop. På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter kan deltageren betjene robotanlægget sik-kerhedsmæssigt korrekt.
Robotsvejsning med processerne MIG/MAG
Skolefagkode: 47228
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1635,50 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1635,50 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Kurset henvender sig primært mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Deltageren kan fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling).

Indhold:
Deltageren kan med udgangspunkt MIG/MAG svejseprocesspecifikationer og tegninger samt viden om materialetyper, svejsemetoder og fremføringsteknikker fremstille svejseprogrammer med relevante svejseparametre (svejsestrøm/spænding, tråd- og fremføringshastighed, pistolvinkel og pendling). Deltageren opnår viden om tilsatsmaterialer og procesgas og kan afvikle programmerne på svejserobot monteret med MIG/MAG svejseudstyr sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Endelig kan deltageren udføre kvalitetskontrol af svejsninger.
Robotteknik, idriftsættelse
Skolefagkode: 47406
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 2453,25 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2453,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektriker-uddannelse eller tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for grundlæggende robotteknik

Formål:
Du kommer til at få en grundlæggende forståelse af robotteknologi og robotters anvendelse i industrielle sammenhæng, som grundlæggende programmering og indkøring af robotten.

Indhold:
Deltageren kan foretage mindre programmerings- og omprogrammeringsopgaver på robotter og foretage fejlfinding og diagnosticering via Teach Pendant eller programmeringsenheden til robotcellen. Derudover kan deltageren vedligeholde og foretage en risikovurdering på en robot/robotcelle. Deltageren kan idriftsætte robotten/robotcellen samt foretage tilslutning af periferiudstyr på robottens I/O moduler. Deltageren har kendskab til reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop og nødstopsafbrydning. Deltageren har kendskab til de problemstillinger , der opstår når robotten skal arbejde tredimensionelt, samt den generelle betjening af robotter.
Robotter i industrien for operatører
Skolefagkode: 42838
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1635,50 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1635,50 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Kurset omhandler industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion samt betydning for operatørarbejdet. Deltagere kan efter kurset assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg. Deltageren har kendskab til industrirobotters indvirkning i produktionsprocessen herunder de effekter, som indførsel af industrirobotter har på operatørarbejdet. Deltageren kan overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19