Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Åbent robotværksted

EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
20. august 2018 Valgt Ledige pladser
24. september 2018 Ledige pladser
19. november 2018 Ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 24. august 2018
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Åbent Robotværksted
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 787410robot-1804
Minimum antal deltagere 5
Ledige pladser
Fag til kurset:
Håndtering med industrirobotter for operatører
Skolefagkode: 47886
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4865,50 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4865,50 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig primært til operatører, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter. Det anbefales, at du forud for kurset har gennemført grundlæggende kurser inden for betjening af robotter eller på anden måde har opnået tilsvarende kompetencer.

Formål:
På kurset lærer du at udføre håndtering med en industrirobot sikkerhedsmæssigt korrekt. Du lærer også at lave enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om de opfylder den ønskede funktion.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren i forbindelse med et produktionsforløb udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr. Deltageren kan udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet. Endvidere kan deltageren selvstændigt fremstille enkle håndterings- og palleteringsprogrammer og vurdere, om programmerne opfylder den ønskede funktion samt herunder vurdere kvalitet i henhold til kravspecifikation.
Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatør
Skolefagkode: 46656
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 2084,20 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2084,20 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører, som arbejder ved produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Fejlfinding på industrirobotters periferiudstyr. Deltageren kan under vejledning udbedre fejl på periferiudstyr samt udskifte defekte elektriske, pneumatiske og mekaniske moduler og komponenter såsom følere, aktuatorer, gribere, ventiler mv.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren under vejledning modulfejlfinde på industrirobotters periferiudstyr ved hjælp af dokumentation og teknologisk tidssvarende måleudstyr, som anvendes i relation til industrielle produktionsanlæg. Deltageren har kendskab til elektriske grundbegreber, og kan under vejledning udbedre fejl på periferiudstyr samt udskifte defekte elektriske, pneumatiske og mekaniske moduler og komponenter såsom følere, aktuatorer, gribere, ventiler mv. Deltageren kan endvidere overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.
Robot, montage/betjening periferiudstyr - operatør
Skolefagkode: 46657
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 3011,30 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3011,30 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører, som arbejder ved produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter, og som har kendskab til betjening af industrirobotter.

Formål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren under vejledning montere, demontere, idriftsætte og betjene periferiudstyr på industrirobotter herunder følere, aktuatorer, gribere, ventiler mv.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren under vejledning montere, demontere, idriftsætte og betjene periferiudstyr på industrirobotter herunder elektriske, pneumatiske og mekaniske moduler og komponenter såsom følere, aktuatorer, gribere, ventiler mv., som anvendes på industrielle produktionsanlæg. Deltageren kan anvende relevant dokumentation i henhold til industrirobotters periferiudstyr samt overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.
Robotbetjening for operatører
Skolefagkode: 42839
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 3011,30 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3011,30 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder ved produktionsanlæg, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Kurset omhandler betjening af industrirobotter herunder genstart efter stop, opbygning af simple programmer, rettelse af mindre programfejl samt sikkerhedskrav ved arbejde med robotter.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren betjene en industrirobot, som anvendes til industriel produktion. Deltageren kan korrigere robotpositioner, opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i eksisterende programmer samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop. På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter kan deltageren betjene robotanlægget sik-kerhedsmæssigt korrekt.
Robotteknik, idriftsættelse
Skolefagkode: 47406
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 3011,30 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3011,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektriker-uddannelse eller tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for grundlæggende robotteknik

Formål:
Du kommer til at få en grundlæggende forståelse af robotteknologi og robotters anvendelse i industrielle sammenhæng, som grundlæggende programmering og indkøring af robotten.

Indhold:
Deltageren kan foretage mindre programmerings- og omprogrammeringsopgaver på robotter og foretage fejlfinding og diagnosticering via Teach Pendant eller programmeringsenheden til robotcellen. Derudover kan deltageren vedligeholde og foretage en risikovurdering på en robot/robotcelle. Deltageren kan idriftsætte robotten/robotcellen samt foretage tilslutning af periferiudstyr på robottens I/O moduler. Deltageren har kendskab til reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop og nødstopsafbrydning. Deltageren har kendskab til de problemstillinger , der opstår når robotten skal arbejde tredimensionelt, samt den generelle betjening af robotter.
Robotter i industrien for operatører
Skolefagkode: 42838
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 2084,20 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2084,20 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod operatører, som arbejder eller søger beskæftigelse i virksomheder, hvor der anvendes industrirobotter.

Formål:
Kurset omhandler industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion samt betydning for operatørarbejdet. Deltagere kan efter kurset assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion og kan anvende denne viden til at assistere ved betjeningsopgaver på robotanlæg. Deltageren har kendskab til industrirobotters indvirkning i produktionsprocessen herunder de effekter, som indførsel af industrirobotter har på operatørarbejdet. Deltageren kan overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde på robotanlæg.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19