Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Transport

AMU kurser Antal hold Status
Håndtering af uheld og ulykker 1 Ledige pladser
EU Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 9 Ledige pladser
EU Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del 9 Ledige pladser
Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 6 Ledige pladser
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 4 Ledige pladser
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 4 Ledige pladser
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas(BAB2) 2 Ledige pladser
Brug af diagramark og kontrolapparat 1 Ledige pladser
Energirigtig kørsel 1 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 18 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage - AFTENHOLD 0 Kontakt skolen
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage ARABISK (Tolk) 0 Kontakt skolen
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage KURDISK (Tolk) 1 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage PERSISK (Tolk) 1 Ledige pladser
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage TIGRINYA (Tolk) 1 Ledige pladser
Godstransport med lastbil 3 Ledige pladser
Kørsel med vogntog, kategori D/E 2 Ledige pladser
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus 3 Ledige pladser
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan 0 Kontakt skolen
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 1 Ledige pladser
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 3 Ledige pladser
Introduktion til offentlig servicetrafik (BAB1) 3 Ledige pladser
Kommunikation og kulturforståelse 1 Ledige pladser
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj 3 Ledige pladser
Køre- og hviletidsregler 4 Ledige pladser
Kørsel med vogntog, kategori C/E 2 Ledige pladser
Lastsikring og stuvning af gods 4 Ledige pladser
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 4 Ledige pladser
Personbefordring med bus 3 Ledige pladser
Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation 0 Kontakt skolen
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 4 Ledige pladser
Teleskoplæsser - Certifikat 10 Ledige pladser
Udvidelse af GK for godschauffører 0 Kontakt skolen
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 4 Ledige pladser
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 4 Ledige pladser
AMU - åbent værksted Antal hold Status
Ny i lagerbranchen 1 Ledige pladser
ADR Repetition 4 Ledige pladser

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19