Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
5. marts 2018 Valgt 3 ledige pladser
27. august 2018 3 ledige pladser
15. oktober 2018 3 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 28. februar 2018
Startdato 5. marts 2018
Slutdato 4. april 2018
Varighed 20,0 dage
Deltagerpris 2360,00 kr.
Pris for ledige 21700,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 21700,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort, kategori D-EP. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført kursus, må kun udføre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Fra det fyldte 23. år kan den pågældende udføre alle former for national buskørsel.
Beskrivelse Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040544-1802
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 3
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Skolefagkode: 40544
Varighed: 20,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2360,00 kr.
Pris for ledige: 21700,00 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 21700,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i rute- eller turist trafik og som har erhvervet kørekort, kategori D-EP.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19