Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
11. marts 2019 Valgt 3 ledige pladser
25. april 2019 3 ledige pladser
26. august 2019 3 ledige pladser
21. oktober 2019 3 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 6. marts 2019
Startdato 11. marts 2019
Slutdato 5. april 2019
Varighed 20,0 dage
Deltagerpris 2480,00 kr.
Pris for ledige 21382,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 21382,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Kørekort, kategori D-EP. En chauffør, der er mellem 21 år og 23 år og har gennemført kursus, må kun udføre rutekørsel på en strækning, der ikke overstiger 50 km. Fra det fyldte 23. år kan den pågældende udføre alle former for national buskørsel.
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741040544-1902
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 3
3 ledige pladser
Fag til kurset:
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Skolefagkode: 40544
Varighed: 20,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2480,00 kr.
Pris for ledige: 21382,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 21382,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i kollektivtrafik eller turistbusbranchen og som har erhvervet kørekort, kategori D-EP.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19