Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
12. juni 2019 17 ledige pladser
28. august 2019 20 ledige pladser
23. oktober 2019 20 ledige pladser
4. december 2019 20 ledige pladser
EUC Nordvest, Limfjordsvej 95B, 7900 Nykøbing M
10. april 2019 Valgt 6 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Limfjordsvej 95B, 7900 Nykøbing M
Tilmeldingsfrist 8. april 2019
Startdato 10. april 2019
Slutdato 11. april 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 248,00 kr.
Pris for ledige 1315,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1315,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047136-1909
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 20
6 ledige pladser
Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Skolefagkode: 47136
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1315,30 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1315,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Formål:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Indhold:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19