Vælg din afdeling
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Lastsikring og stuvning af gods

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
23. maj 2018 Valgt 6 ledige pladser
22. august 2018 14 ledige pladser
29. oktober 2018 17 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 22. maj 2018
Startdato 23. maj 2018
Slutdato 25. maj 2018
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 354,00 kr.
Pris for ledige 3011,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3011,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Lastsikring og stuvning af gods Til ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse: Dette kursus indgår i Erhvervsgruppen Transport, post, lager og maskinførerarbejde på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045310-1802
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 20
6 ledige pladser
Fag til kurset:
Lastsikring og stuvning af gods
Skolefagkode: 45310
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 3011,30 kr. (Kursusdeltagelse skal aftales med Jobcentret, som kan bevilge deltagelse og kursusudgift)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3011,30 kr.

Målgruppe
Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser. Endelig kan deltageren udfylde nationale og internationale fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19