Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Varighed 50,0 dage
Deltagerpris 5400,00 kr.
Pris for ledige 49370,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 49370,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Gyldig kørekort til kat. B
Beskrivelse 30 dage i perioden 11.01.16-26.02.16, samt 20 dage i perioden 29.02.16-13.04.16
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 99191959
Email kursus@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 3
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation
Skolefagkode: 42411
Varighed: 50,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 5400,00 kr.
Pris for ledige: 49370,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 49370,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltageren opnår chaufføruddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.Deltageren har erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori, bek. nr. 1301 af 27/11/2017.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19