Vælg din uddannelse
Kursuscentret, AMU og efteruddannelse
MENU

Håndtering af uheld og ulykker

EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
11. juni 2019 19 ledige pladser
26. august 2019 20 ledige pladser
25. september 2019 Valgt 20 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Bjørnevej 9, 7700 Thisted
Tilmeldingsfrist 23. september 2019
Startdato 25. september 2019
Slutdato 27. september 2019
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Pris for ledige 1649,05 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1649,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kurset afvikles på dansk, hvorfor deltagerne skal være i stand til at følge undervisningen og evt. prøver på dansk
Kontaktperson Janni Thousgaard
Telefonnr 92729842
Email kursus@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741047115-1904
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Håndtering af uheld og ulykker
Skolefagkode: 47115
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 1649,05 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1649,05 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere.

Formål:
Håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Indhold:
Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen tage ansvar for sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Når internt uhelds-/ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Om os

Kursuscentret er din lokale udbyder af erhvervsrettede uddannelser. Vi har omkring 7500 AMU-kursister fordelt på ca. 200 forskellige AMU-kurser hvert år.

Kontakt

Kursuscentret
Lerpyttervej 52
7700 Thisted
Telefon: 99 19 19 19